instrukcja obsługi gry
 • STRONA GŁÓWNA
 • OPIS GRY
 • REJESTRACJA
 • Załóż start-up i zarządzaj firmą
  Gra Młodzi Innowacyjni toczy się w XXI wieku w Polsce, przed uruchomieniem nowego strumienia finansowania przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.


  dowiedz się więcej
  Przed firmami, a jednocześnie ich personelem czyli graczami stoi zadanie osiągnięcia lepszych wyników od konkurencji.

  Aby osiągnąć ten cel, uczniowie muszą umieć posługiwać się kompetencjami kluczowymi, ale też kompetencjami specyficznymi, takimi jak zarządzanie firmą, personelem, finanse, planowanie własnej strategii...
  Fabułą gry jest symulacja sytuacji, w której firma chce startować w konkursie na założenie Start-up i ma za zadanie przygotować ofertę innowacyjnego produktu/usługi.

  Aby stanąć do konkursu, trzeba zdobyć środki unijne na założenie firmy. Komisja konkursu to znani przedsiębiorcy, którzy oceniają złożone prace. Uczniowie mają za zadanie przygotować biznesplan, strategię działania...